Namık Tan Yusuf Tekin’e Batman’da Çekildiği İddia Edilen Medrese Öğrencilerini Sordu: “Eğitim Sorumluluğu Bakanlığınıza Ait Olan Yüzlerce Çocuğun…

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Namık Tan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e, “Geçtiğimiz günlerde Batman’da çekildiği iddia edilen ve bakanlığınız denetiminde olmayan illegal bir ‘medrese’ bünyesinde yüzlerce çocuğun görüntülendiği bir kaydın ardından, bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan gazetecinin açık adresinin yayınlanarak tehdit edildiğine dair haberler kamuoyunda tartışma yaratmıştır. Bu görüntülere dair Bakanlığınız bünyesinde bir çalışma başlatılmış mıdır? Eğitim sorumluluğu Bakanlığınıza ait olan yüzlerce çocuğun bu görüntülerde nereye götürüldüğü ve ne şekilde eğitildiğine dair bir araştırmanız mevcut mudur? Bakanlığınızın Türkiye’de faaliyet gösteren kaç yasa dışı sözde ‘tekke, medrese ve sıbyan mektebi’ olduğuna dair bir çalışması bulunmakta mıdır? Bulunuyor ise bu oluşumların illere göre dağılım bilgileri elinizde mevcut mudur” sorularını yöneltti.

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Namık Tan, illegal bir medresede yüzlerce çocuğun görüntülenmesiyle ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi. Tan’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“ÇOĞU GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDEKİ İLLERİMİZDE YER ALAN 800’ÜN ÜZERİNDE MEDRESENİN FAALİYETTE BULUNDUĞU İDDİA EDİLMEKTEDİR”

“Türkiye’de cemaat ve tarikatların etkinliği, sosyal ve toplumsal hayatta birçok tahribatı tetiklemekte; özellikle Milli Eğitim sisteminde aktif rol oynamasına müsaade edilen bu oluşumlar, çocuklarımızda izi silinmeyecek fiziksel ve psikolojik zararlara, hatta bazı durumlarda istismarlara neden olmaktadır.

Kanaatimizce, iktidarın Milli Eğitim politikaları da Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm kademelerine sızan ve Bakanlık faaliyetlerini kontrolü altında tutan cemaat mensupları eliyle şekillenmekte ve öğrenciler tarikatların eline terk edilmektedir. Bunun yanında, iktidarınız döneminde bakanlığınız bünyesi dışında da cemaatler tarafından işletilen yasa dışı paralel eğitim kurumlarının varlığı sürekli olarak medyada ve kamuoyunda gündeme gelmektedir.

Eğitimimizi ve dolayısıyla ülkemizin geleceğini kontrol eden bu oluşumların, kimi şehirlerimizde tekke ve medrese faaliyetlerini sürdürdüğü, hatta sadece İstanbul’da yüzlerce aktif tekke olduğu iddiaları halen kamuoyu gündemindedir. Geçtiğimiz günlerde basında çıkan bazı haberlerde bu illegal kuruluşların sayısında yoğun bir artış olduğu ve çoğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki illerimizde yer alan 800’ün üzerinde medresenin faaliyette bulunduğu iddia edilmektedir.

“ZORUNLU EĞİTİM ÇAĞINDA OLAN ÇOCUKLARIMIZIN MEDRESELERE, TEKKELERE, ‘SIBYAN MEKTEPLERİNE’ GÖNDERİLMESİ 677 SAYILI KANUN’UN AÇIK İHLALİDİR”

Zorunlu eğitim çağında olan çocuklarımızın medreselere, tekkelere, ‘sıbyan mekteplerine’ gönderilmesi ve çoğunlukla yoksul ailelerin çaresizlikleri üzerinden bu oluşumların devam etmesi, Bakanlığınızın ihmal ve denetimsizliğinin açık bir göstergesi olup; bu durum 98 yıldır yürürlükte olan 677 sayılı ‘Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun’un açık ihlalidir.

Sayıları yüz binlerle ifade edilen ailelerin çocuklarını bu yasa dışı oluşumlara teslim etmesine yol açan sebeplerin en önemlisinin olarak maddi durumu yetersiz ailelerin çocuklarına yeteri kadar barınma imkanı yaratılmaması olduğu yönündeki düşünce de kamuoyunda giderek ağırlık kazanmaktadır.”

“BAKANLIĞINIZIN TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN KAÇ YASADIŞI SÖZDE TEKKE, MEDRESE VE SIBYAN MEKTEBİ OLDUĞUNA DAİR ÇALIŞMASI BULUNMAKTA MIDIR?”

Tan, Bakan Tekin’e şu soruları sordu:

-“Bakanlığınızın bu illegal oluşumların ve kurdukları paralel eğitim sisteminin bertaraf edilmesine dair yaptığı kapsamlı bir çalışma mevcut mudur? Değilse, bakanlığınız yönetimince bu yönde bir çalışma planlanmakta mıdır?

-Adı geçen illegal kuruluşların Bakanlığınızın resmi iznini talep etmeden faaliyet göstererek Bakanlığınızı fiilen devre dışı bırakması, böylelikle Bakanlığınızın hem itibarına hem de faaliyet alanına zarar vermesine yönelik ne gibi bir tasarrufunuz bulunmaktadır?

-Geçtiğimiz günlerde Batman’da çekildiği iddia edilen ve bakanlığınız denetiminde olmayan illegal bir ‘medrese’ bünyesinde yüzlerce çocuğun görüntülendiği bir kaydın ardından, bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan gazetecinin açık adresinin yayınlanarak tehdit edildiğine dair haberler kamuoyunda tartışma yaratmıştır. Bu görüntülere dair Bakanlığınız bünyesinde bir çalışma başlatılmış mıdır? Eğitim sorumluluğu Bakanlığınıza ait olan yüzlerce çocuğun bu görüntülerde nereye götürüldüğü ve ne şekilde eğitildiğine dair bir araştırmanız mevcut mudur?

-Bakanlığınızın Türkiye’de faaliyet gösteren kaç yasadışı sözde ‘tekke, medrese ve sıbyan mektebi’ olduğuna dair bir çalışması bulunmakta mıdır? Bulunuyor ise bu oluşumların illere göre dağılım bilgileri elinizde mevcut mudur?

-Türkiye’de sonradan terör örgütü ilan edilen yasa dışı bir dini cemaatin devletin her kademesinde ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda yapılanmasına iktidarınız tarafından gösterilen müsamaha sonucu 15 Temmuz 2016 günü tarihimize kara leke olarak geçen bir darbe teşebbüsü gerçekleşmiştir. Darbecilerin mensup olduğu grubun kendi üyelerini, kendi yasa dışı oluşumları vasıtasıyla eğittiği ve doktrine ettiği hatırlandığında, Bakanlığınızın cemaatlerin giderek artmakta olan yasa dışı eğitim faaliyetlerinin yarattığı milli güvenlik sorununa dair düşünceleriniz nedir?”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx